HAKKIMIZDA     

MECHDESIGN, otel, AVM, rezidans, ofis binaları, yüksek binalar ile özel geometrili ve sistemli, konsept yapılarınızın mekanik sistemlerini, yerel veya uluslararası standartlara uygun bir şekilde modern tasarım ve hesap programları kullanarak yaratıcı mühendislik yaklaşımları ile çözümlemektedir. İlk yatırım maliyeti ve işletme giderlerinin optimizasyonu projelerimizde vazgeçmediğimiz temel standartlarımızdandır.
MECHDESIGN olarak donanımlı, dinamik ve çalışkan kadromuzla mekanik tesisat (HVAC, Sıhhi Tesisat, Yangın ve Dumanla Mücadele Sistemleri), Sürdürülebilir Enerji Sistemleri ve Enerji Yönetimi konularında projelendirme, uygulama ve danışmanlık hizmetlerini başarı ile yürütmeye devam etmekteyiz.


UZMANLIK ALANLARIMIZ

MECHDESIGN, otel, AVM, rezidans, ofis binaları, yüksek binalar ile özel geometrili ve sistemli, konsept yapıların mekanik tesisat disiplinlerinde aşağıdaki alanlarda proje uygulama ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 • Bireysel veya merkezi sıcak kullanım suyu hazırlama sistemleri
 • Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri
 • VRF (Değişken soğutucu akışkan debili ) sistemler
 • Yangın söndürme sistemleri
 • Duman kontrolü ve basınçlandırma sistemleri
 • Kapalı yüzme havuzlarının klimatizasyonu ve nem kontrol sistemleri
 • Sıhhi tesisat sistemleri
 • Kullanım suyu filtreleme, yumuşatma ve atık su arıtma sistemleri
 • Çamaşırhane buhar sistemleri
 • Basınçlı hava sistemleri
 • Endüstriyel proses tesisatları
 • Ameliyathane, yoğun bakım ve bunun gibi steril alanlar için havalandırma ve filtreleme sistemleri
       HİZMETLER       

 • PROJELENDİRME

  projelendirme

  Mimari, statik, elektrik gibi, diğer tüm temel disiplinler üzerinde çalışan ekiplerle projenin en başından, uygulama projelerinin teslimine kadar koordinasyon toplantıları yapılarak tüm proje ekibiyle dirsek temasında kalınır, böylece bina uygulaması başlamadan önce şaft, teknik hacim, kat yükseklikleri gibi konulardaki zorunluluklar belirlenir, konsept projeler oluşturulur ve diğer disiplinlerle paylaşılarak uygulama sırasındaki geri dönüşlerin önüne geçilir böylece zaman ve para kaybı önlenmiş olur.

  Yapıyla ilgili şematik ön çalışmalar tamamlandıktan sonra tasarım aşamasına geçilir.

  Havalandırma sistemi, ısıtma soğutma sistemi, sıhhi tesisat ve yangın söndürme sistemi ile ilgili tüm mühendislik hesapları en güncel yazılımlarla yapılır ve en doğru sonuçlar elde edilerek tasarım projelerine işlenir. Hesaplamalar yerel ve/veya uluslararası standart ve kodlar doğrultusunda gerçekleştirilir.

   Kullandığımız standartlar;
  • TSE, ASHRAE, DIN, NFPA, SNIP, BS, JAFZA, SMACNA,VDI
   Kullandığımız programlar;
  • AUTOCAD, REVIT MEP, Carrier HAP, Carrier DUCT, OmniCADD

  Yapılan projelerin sahada uygulanması esnasında karşılaşılacak farklılıkların minimize edilebilmesi için gerekli süperpozeler yapılarak son mimari ve tavan planlarına uygun şekilde tasarım projeleri revize edilerek uygulama projeleri oluşturulur.

 • SÜRDÜRÜLEBİLİR SİSTEMLER

  sürdürülebilir

   Enerji Yönetimi:
  • Firmamız konusunda detaylı enerji analizleri yaparak ihtiyaçlar doğrultusunda optimum çözümü sunmaktadır.
  • Yeni yapılan binalarda, analizler sonucunda o yapıya en uygun sistemin seçilerek projelendirme, uygulama ve danışmanlığının yapılması
  • Mevcut yapılarda ve endüstriyel işletmelerde enerji verimliliği iyileştirme projeleri, uygulaması ve danışmanlığının yapılması.
   Güneş Enerji Sistemleri:
  • Merkezi ve bireysel sıcak kullanım suyu üretimi, dağıtım ve depolama sistemlerinin projelendirilmesi ve uygulanması
  • Absorbsiyonlu soğutma
  • Buhar ve elektrik üretilmesi
  • Fotovoltaik sistemler
   Isı Geri Kazanım Sistemleri:
  • Standart koşullarda atmosfere veya başka bir ortama atılarak kaybedilen ısının düşük maliyetle sisteme geri kazandırılıp kullanıldığı sistemlerdir.
  • Chiller Kondenser ısı geri kazanım sistemleri (Su ve hava soğutmalı Chiller)
  • Baca gazı atık ısı geri kazanım sistemleri ( Kojenerasyon, Trijenerasyon )
  • Havadan havaya ve sudan suya ısı geri kazanım sistemleri (Klima santralleri, proses uygulamaları)
   Isı Pompası Sistemleri:
  • Isının, herhangi bir ısı kaynağından diğerine aktarılmasını sağlayan sistemlerdir.
  • Su kaynaklı ısı pompaları (Deniz suyu, yeraltı suyu, göl, nehir suyu, soğutma kulesi ısı pompaları.)
  • Toprak kaynaklı ısı pompaları
  • Hava kaynaklı ısı pompaları
   Gri Su Sistemleri:
  • Lavabo, duş gibi az kirlilik oranına sahip olan atık suların arıtılarak tuvalet rezervuarları, genel temizlik işleri ve bahçe sulama gibi alanlarda kullanıldığı sistemlerdir.
   Yağmur Suyu Filtreleme ve Depolama Sistemleri:
  • Başta çatılar olmak üzere, otopark gibi açık alanlar, yollar, bina çevresindeki drenaj borularından toplanan yağmur sularının filtrelendiği ve bu yağmur suyunun bahçe sulama vb alanlarda olmak üzere kullanıma kazandırıldığı sistemlerdir.

 • UYGULAMALAR

  uygulamalar

  Kaliteden ve işin tekniğinden ödün vermeden hedeflenen zamanda işin bitirilmesi ve tüm sistemlerin eksiksiz ve sorunsuz çalışır durumda teslim edilmesi MECHDESIGN ‘ ın standartları arasındadır. Devreye alınan tüm sistemler için hedeflenen şartlar sağlanana kadar, gerekli tüm adaptasyon ve düzenleme çalışmalarının yapılması ve buna bağlı olarak işveren memnuniyetinin sağlanması esas hedefimizdir.

   Uygulama Aşamaları:
  • Fizibilite çalışmalarının yapılması
  • Projelerin incelenip değerlendirilmesi ve satın almaya yönelik metraj çalışmaları
  • İş programının hazırlanması
  • İş gücü ihtiyacının analizi
  • Şantiye idare, kontrol ve denetim mekanizmalarının oluşturulması
  • Sistemlerin işletmeye alınması (Test ve ayarların yapılması, eğitim hizmetleri ve talimatnamelerin hazırlanması, As built projelerinin yapılması)

 • DANIŞMANLIK

  danışmanlık

  MECHDESIGN; mekanik tesisat sektöründe proje, uygulama ve iyileştirme alanlarında ihtiyaç duyulan tüm desteği üçüncü kişi olarak sağlamaktadır.

   Danışmanlık aşamasında;

  • Keşif ve metraj kontrollerinin yapılması,
  • Malzeme seçimlerinin yapılması,
  • Detaylı maliyet analizlerinin yapılması,
  • İş programlarının hazırlanması ve sunulması,
  • Şartnameler doğrultusunda projelerin kontrolü ve uygunluğunun sağlanması,
  • Uygulama süresince sahada teknik kontrol ve iş güvenliği kontrolü,
  • Hakedişlerin hazırlanması, kontrolü ve onaylanması,
  • Kesin hesap hazırlanması, kontrolü ve onaylanması sağlanmaktadır.


    REFERANSLAR    


         İLETİŞİM          


 • Telefon: +90 242 999 21 76
 • Fax      : +90 242 999 21 76
 • Adres : Yeşilbahçe Mah.1448 Sokak Şükrü Kıray                   Apt. 14/2 Muratpaşa / Antalya / TURKEY
 • E-Mail : info@mechdesign.com.tr


>